Repo-sukuisten seura ry

www.reposukuistenseura.net

puheenjohtaja(ät)reposukuistenseura.net

 

Päivitetty 21.07.2016

Repo-sukuisten seura ry

SUKUTUTKIMUS, SUKUPUUOHJE

Tekstikehys: 							
	Sähköposti: repoveikko@hotmail.com
							
Tekstikehys: Etusivu

 

Sukututkimustietoa: www.sukupiiri.com/26

 

 

 

 

 

Tekstikehys: SUKUPUUT

Familytreepainter-ohjelma sukupuun muodostamiseen gedgom-tiedostosta.

Ohjelma ja käyttöohjeet ladataan familytreepainerin sivuilta.


Ohjelman lataus omalle koneelle: www.familytreepainter.com

 

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10§)  30.10.2010

REKISTERIN PITÄJÄ

Nimi: Veikko Repo Kettutie 4 B 23, 00800 Helsinki

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Veikko Repo, Kettutie 4 B 23, 00800 Helsinki

Asema sukuyhteisössä, vastuualue: Repo-sukuisten seura ry:n sukututkija

 

REKISTERIN NIMI

Veikko Revon sukututkimusrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä, heidän puolisoistaan ja puolisoiden suvuista:

-nimi, syntymäaika ja –paikka, vihkimisaika ja –paikka, kuolinaika ja –paikka, arvo ja ammatti, osoite, puhelin- ja sähköpostitietoja.

-asuinpaikka- ja harrastetietoja

-jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksutieto.

-valokuvia ja tarinoita.

-muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

 

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääsääntöiset tietolähteet:

-väestötietojärjestelmät: seurakuntien ja henkikirjoittajien

-muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit

-painetut lähteet: sukukirjat, lehdet ja hautakivet

-sukuun kuuluvien antamat tiedot

-kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen suorituksista

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sukujutut-ohjelman rekisteri on suojattu lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Yhtenä tallennusvarmistuksena on käytetty tulostetta.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN HUOMIOON OTTAMINEN

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 

 

 

 

 

Tekstikehys:   Repo-sukuisten seuran kunniajäsen Pertti Repo
siirtyi ajasta ikuusuuteen 25.08.2015
Siunaustilaisuus Virtasalmen kirkossa 19.09.2015

Pertti, Vänninmäen Repojen tietojen ja tarinoiden metsästäjä


Pertti siirtyi ajasta ikuisuuteen 25.8.2015, mutta hän sai nähdä ”metsästystuloksensa” Repojen sukuseuran kokouksessa Lapinlahdella Portaanpäässä 1.8.2015, jolloin Iisalmen Repojen sukukirja julkaistiin. Hän oli Vänninmäen Repojen sukuseuratoiminnan käynnistäjä ja henkinen isä itseoikeutetusti.

Pertti aloitti kansa- ja oppikoulun Iisalmessa -40 luvun puolivälin jälkeen ja hän oli ilmeisesti oppikoulussa virkeä nuorimies, joka tunnettiin nimellä Albertto – nimen sisällön tuntevat todennäköisesti parhaiten silloiset koulukaverit. Koulukaverit kyselivät Pertiltä ukkien nimiä, mutta Pertillä ei ollut tiedossa omien ukkien nimet - ilmeisesti se laukaisi hänessä sukututkimus vietin, joka myöhemmin nousi esille.

Pertti jatkoi myöhemmin opintojaan ollen välillä useita vuosia työelämässä erilaisissa tehtävissä. Jatko opinnot Pertti suoritti Tampereella ja Helsingissä valmistuen Helsingin teologisesta tiedekunnasta ja vihittiin papiksi. Papin tehtäviä hän suoritti Pieksänmäellä  ja Virtasalmella, jossa hän oli kirkkoherrana ja sai rovastin arvon.

Ilmeisesti Pertti aloitti sukututkimuksen systemaattisen tietojen ja tarinoiden keräilyn papiksi tulonsa jälkeen, jolloin hän ehkä paremmin pystyi hyödyntämään eri seurakunnissa olevia kirkonkirjoja. Keräilyn rinnalla Pertti opiskeli sukututkimusta ja luki runsaasti kirjallisuutta, joka sivusi Repoihin liittyviä aiheita.

Pertti oli yhteydessä sukututkimus ammattilaisiin Jarmo Paikkalaan ja Seppo Sampioon. Paikkala teki meille sukututkimuksen Vänninmäen Revoista – Pertin vihkosta taisi löytyä melkein samat tiedot.  Pertillä oli useita Repo-sukuisia henkilöitä, joihin hän piti yhteyttä. – Ne yhteydet olivat tarpeen, kun hän haki ns. ”agentteja” rakentamallemme heimojärjestelmälle. Myöskin karjalan Repoihin hän loi suhteet. Pertti oli avainhenkilö, kun järjestimme vuosina 2000 -2004 vuotuiset sukujuhlat Vänninmäen Revoille, joissa oli parhaimmillaan lähes sata Repoa.

Oman lukunsa vaatii yhteisen Repo-sukuisten seuran perustaminen, jossa Pertti oli vahvasti mukana – hänellä oli yhteyskanavat valmiina muihin Repo – sukuisiin juuriin. Prosessi alkoi 25.7.2004 Iisalmen Evakkokeskuksesta ja yhteinen sukuseura perustettiin Pieksänmäellä Partaharjulla 14.8.2005.

Seppo Repo

Kirjoittaja on Pertti J. Revon ystävä ja sukututkija kaveri

Tekstikehys: Veikon ja Eilan tilausajo